Co všechno musíte doložit?

K tomu, abyste mohli zažádat o vrácení řidičáku na motorku po tom, co jste o něj z jakéhokoli důvodu přišly, musíte předložit následující dokumenty:
rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
rozhodnutí nebo usnesení o případném prominutí zbývající části trestu
výpis z karty řidiče z obecního úřadu či Magistrátu (nikoli Czech POINT)
formulář žádosti do autoškoly posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře

Cvičné jízdy pod dohledem instruktorů nemůžete také vykonávat dříve, než vám skoční právě zákaz činnosti. Pokud vám je část trestu či zákazu prominuta, můžete cvičné jízdy absolvovat rovněž po vydání takového rozhodnutí či usnesení, které však nabylo právní moci.